Lịch khai giảng

TIẾNG ANH THIẾU NHI

TRÌNH ĐỘ

CẤP ĐỘ LỚP THƯỜNG LỚP CẤP TỐC LỊCH KHAI GIẢNG

Play & Learn
(dành cho trẻ từ 3 - 6 tuổi)

PL 1.1

12 tuần/khóa
1.5h/buổi - 2 buổi/tuần

6 tuần/khóa
1.5h/buổi - 4 buổi/tuần

Liên hệ hotline: 1900 7060 để được tư vấn chi tiết

PL 1.2

PL 2.1

PL 2.2

PL 3.1

PL 3.2

PRE A1

PRE A1.1

12 tuần/khóa
1.5h/buổi - 2 buổi/tuần

6 tuần/khóa
1.5h/buổi - 4 buổi/tuần

PRE A1.2

PRE A1.3

PRE A1.4

A1

A1.1

12 tuần/khóa
1.5h/buổi - 2 buổi/tuần

6 tuần/khóa
1.5h/buổi - 4 buổi/tuần

A1.2

A1.3

A1.4

A2

A2.1

12 tuần/khóa
1.5h/buổi - 2 buổi/tuần

6 tuần/khóa
1.5h/buổi - 4 buổi/tuần

A2.2

A2.3

A2.4

PRE B1

PRE B1.1

12 tuần/khóa
1.5h/buổi - 2 buổi/tuần

6 tuần/khóa
1.5h/buổi - 4 buổi/tuần
PRE B2.2

B1

B1.1

12 tuần/khóa
1.5h/buổi - 3 buổi/tuần
6 tuần/khóa
3h/buổi - 3 buổi/tuần

B1.2

B1.3

B2

B2.1

12 tuần/khóa
1.5h/buổi - 3 buổi/tuần
6 tuần/khóa
3h/buổi - 3 buổi/tuần

B2.2

B2.3

C1

C1.1

12 tuần/khóa
1.5h/buổi - 3 buổi/tuần
6 tuần/khóa
3h/buổi - 3 buổi/tuần

C1.2

C1.3

TIẾNG ANH GIAO TIẾP THẾ KỶ 21

B1

B1.1

12 tuần/khóa
1.5h/buổi - 2 buổi/tuần
6 tuần/khóa
1.5h/buổi - 4 buổi/tuần
Liên hệ hotline: 1900 7060 để được tư vấn chi tiết

B1.2

B1.3

B2

B2.1

12 tuần/khóa
1.5h/buổi - 2 buổi/tuần
6 tuần/khóa
1.5h/buổi - 4 buổi/tuần

B2.2

B2.3

B2.4

B2.5

B2.6

C1

C1.1

12 tuần/khóa
1.5h/buổi - 2 buổi/tuần
6 tuần/khóa
1.5h/buổi - 4 buổi/tuần

C1.2

C1.3

KHÓA LUYỆN THI TIẾNG ANH THIẾU NHI

STARTERS

Liên hệ hotline: 1900 7060 để được tư vấn chi tiết.

MOVERS

FLYERS

KHÓA HỌC TIẾNG ANH 1 KÈM 1

Liên hệ hotline: 1900 7060 để được tư vấn chi tiết.

KHÓA HỌC 100% VỚI GIÁO VIÊN NƯỚC NGOÀI

Liên hệ hotline: 1900 7060 để được tư vấn chi tiết.

Tư vấn miễn phí
PHUONG NAM EDUCATION - HOTLINE: 1900 7060
Zalo chat